x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kuntien toiminta ja kunnallisten palveluiden organisointi, 20–25 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset tiedot kuntien toimintaan ja kunnallisten palvelujen organisointiin liittyvistä oikeudellisista, taloudellisista ja hallinnollisista perusteista. Hän myös ymmärtää kunnan asemaa ja tehtäviä määrittäviä oikeudellisia puitteita ja tunnistaa kunnan talouteen vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti hän kykenee hahmottamaan ja ana-lysoimaan kunnallisten palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä laaja-alaisia teemoja sekä oikeudellisessa että taloudellisessa ja poliittisessa viitekehyksessä. Kurssin suorittaneella opiskeli-jalla on erinomaiset valmiudet ymmärtää ja analysoida kuntien asemaa ja kunnallista palvelutuo-tannon toimintaympäristöä koskevia laajamittaisia muutoksia.

Sisältö

Kokonaisuus perehdyttää kunnallisoikeuden, julkisen sektorin instituutioiden talouden ja kunta- ja aluejohtamisen perusteisiin sekä julkisia hankintoja, tuloksellisuuden arviointia sekä yhdyskuntakehittämistä koskeviin erityiskysymyksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Teemakokonaisuuden koordinointi: Julkisoikeuden apulaisprofessori

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Kuntien toiminta ja kunnallisten palveluiden organisointi

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
HALJUA23 Kunnallisoikeus, 5 op
HALJUA61 Julkiset hankinnat, 5 op
Johtamiskorkeakoulu