Korkeakouluhallinnon ja johtamisen maisteriohjelman valinnaiset opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Valinnaisten opintojen jälkeen opiskelija on laajentanut tietämystään hallintoon ja johtamiseen liittyvissä asiakokonaisuuksissa. Opiskelija osaa hyödyntää yleisiä johtamis- ja hallintomalleja korkeakouluhallinnon tutkimuksessa ja asiantuntijatyössä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu