x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot, 30–35 op

Osaamistavoitteet

Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen kartuttamisen opiskelijan tavoitteiden sekä tutkinnon osaamistavoitteiden mukaisesti. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut hallintotieteiden maisterivaiheen opinnoissa hankkimaansa osaamista haluamillaan osaamisalueilla.

Sisältö

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman maisterivaiheen valinnaiset opinnot voivat sisältää esimerkiksi muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamia opintoja, hallintotieteiden tutkinto-ohjelman aineopintoja (pl. oman suuntautumisalan aineopinnot), vaihto-opintojaksolla suoritettuja opintoja, johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja jne. Maisteriopintojen valinnaiset opinnot voivat sisältää myös opiskelijan oman tutkinto-ohjelman ylimääräisiä syventäviä opintoja.

Valinnaisten opintojen määrä maisterin tutkinnossa vaihtelee opintosuunnittain. Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus (120 op) täyttyy.

Johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia suorittaessaan opiskelijan tulee huomioida, että opintojakso voi olla osana useampaa eri opintokokonaisuutta, mutta sen voi käyttää vain yhteen kokonaisuuteen (esim. aineopinnot tai teemakokonaisuus). Temaattiset kokonaisuudet löytyvät opinto-oppaasta kohdasta Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Hallintotieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot

Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja 30-35 opintopistettä niin, että tutkinnon minimilaajuus (120 op.) täyttyy.
Johtamiskorkeakoulu