x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus, 40 op

Osaamistavoitteet

KOHA-opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija ymmärtää ja osaa jäsentää korkeakouluhallintoon ja johtamiseen liittyviä ilmiöitä. Opiskelija osaa yhdistää teorioita, malleja ja käsitteitä käytännön asiantuntijatyöhön ja korkeakoulupolitiikan kansallisiin ja kansainvälisiin ajankohtaisilmiöihin.

Sisältö

Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (40 op) on täydennyskouluttautujille sekä yliopistojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus. Kokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat korkeakouluhallinnon teoriaperustaan ja linkittää teoriat käytännön hallintotyöhön. Opinnoissa on myös esillä suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja -hallinnon asema ja ominaisluonne kansainvälisessä viitekehyksessä.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hallinnossa työskenteleville täydennyskouluttautujille KOHA-kokonaisuus tarjoaa välineitä oman työn kehittämiseen ja urakehityksen tukemiseen. Kokonaisuus soveltuu sivuainekokonaisuudeksi yliopiston perus- tai jatkotutkinto-opiskelijalle, joka on kiinnostunut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaisista hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä.

KOHA-opintokokonaisuuteen on erillinen haku.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

KOHA-opintokokonaisuuden vastuuopettajana toimii korkeakouluhallinnon yliopistonlehtori.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 10 op
Opiskelijat voivat valita joko HALKOS26- tai HALKOS27-opintojakson osaksi KOHA-kokonaisuutta. Opiskelijan on mahdollista suorittaa halutessaan molemmat opintojaksot.
Johtamiskorkeakoulu