x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot, 50–80 op

Osaamistavoitteet

Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen kartuttamisen opiskelijan tavoitteiden sekä tutkinnon osaamistavoitteiden mukaisesti. Valinnaiset opinnot tukevat tutkinnon osaamistavoitteita. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut kauppatieteiden kandidaattiohjelman opinnoissa hankkimaansa osaamista haluamillaan osaamisalueilla.

Sisältö

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot voivat sisältää esimerkiksi muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamia opintoja, kauppatieteiden tutkinto-ohjelman aineopintoja, vaihto-opintojaksolla suoritettuja opintoja, johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja jne. Kandidaatin tutkintoon ei voi sisällyttää syventävän tason opintojaksoja.

Valinnaisten opintojen määrä kandidaatin tutkinnossa vaihtelee opintosuunnittain. Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus (180 op.) täyttyy.

Johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia suorittaessaan opiskelijan tulee huomioida, että opintojakso voi olla osana useampaa eri opintokokonaisuutta, mutta sen voi käyttää vain yhteen kokonaisuuteen (esim. aineopinnot tai teemkokonaisuus). Opintojakso liitetään ensisijaisesti osaksi oman suuntautumisalan aineopintoja. Temaattiset kokonaisuudet löytyvät opinto-oppaasta kohdasta Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu