x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman menetelmäopinnot, 5–50 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman menetelmäopinnot

Opiskelija suorittaa menetelmäopinnot valitsemansa suuntautumisalan mukaan.
Tieteentekemisen valmiudet 5–20 op
Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden suuntautumisalakseen valinneet suorittavat opintojakson Oikeudellisen tutkimuksen perusteet HALJUA13. Muihin opintosuuntiin tähtäävät (pl. taloustiede) suorittavat moduulin kokonaisuudessaan lukuunottamatta jaksoa HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet. Taloustieteen suuntautumisalakseen valinneet suorittavat näiden opintojen sijaan Laskennalliset valmiudet -moduulin kokonaisuudessaan.
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (1.slk / 1.klk)
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta, 5 op (2.slk / 2.klk)
Laskennalliset valmiudet 0–30 op
Laskentatoimen suuntautumisalakseen valinneet suorittavat opintojakson KATTAA01 ja MTTTP1. Vakuutuksen ja riskienhallintaan suuntautuneiden tulee suorittaa KATTAA01, MTTTP1 ja MTTTP5. Taloustieteen valinneet suorittavat moduulin kokonaisuudessaan, sisältäen tilastotieteen 15 opintopisteen laajuiset opinnot. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden, markkinoinnin tai yrityksen johtamisen opintosuunnan valinneet katsovat opintosuuntansa menetelmäopinnot moduulista Tieteen tekemisen valmiudet (yllä).
KATTAA01 Taloustieteen matematiikka I, 5 op (1.klk)
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (1.slk / 1.klk)
Johtamiskorkeakoulu