Seminaari, pro gragu -tutkielma ja kypsyyskoe, 40 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Seminaari, pro gragu -tutkielma ja kypsyyskoe

KATTAS90 Seminar and Master's Thesis, 40 ECTS
Johtamiskorkeakoulu