Intermediate studies in administrative studies, 30–60 ECTS

Belongs to following modules

expand all

Intermediate studies in administrative studies

30–60 ECTS
Specialising Studies in Public Law 40–90 ECTS
Julkisoikeuden opintosuuntaan tähtäävän on suoritettava julkisoikeuden pakolliset aineopinnot 15 op ja vähintään 25 op julkisoikeuden valinnaisia aineopintoja. Julkisoikeuden valinnaisia aineopintoja saa halutessaan suorittaa vähimmäislaajuutta enemmän. Lisäksi vaaditaan opintojaksojen HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet, HALJUA19 Julkisoikeuden tutkimuspraktikum sekä HALJUA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma suorittamista.Julkisoikeuden opintosuuntaan tähtäävän on suoritettava julkisoikeuden pakolliset aineopinnot 15 op ja vähintään 25 op julkisoikeuden valinnaisia aineopintoja. Julkisoikeuden valinnaisia aineopintoja saa halutessaan suorittaa vähimmäislaajuutta enemmän. Lisäksi vaaditaan opintojaksojen HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet, HALJUA19 Julkisoikeuden tutkimuspraktikum sekä HALJUA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma suorittamista.
Core Courses of Public Law 15 ECTS
HALJUA21 Administrative Law, 5 ECTS
HALJUA22 Constitutional Law, 5 ECTS
Bachelor's seminar and thesis 10 ECTS
One element from below
HALHAA99 Bachelor's Seminar and Thesis, 10 ECTS (3.aut / 3.spr)
HALJUA99 Bachelor's Thesis and Seminar, 10 ECTS (3.aut / 3.spr)
HALJTA99 Seminar for Bachelor's Thesis & Bachelor's Thesis, 10 ECTS (3.aut / 3.spr)
HALKAA99 Bachelor's Thesis and Seminar, 10 ECTS (3.aut / 3.spr)
HALYAA99 Bachelor's Seminar and Thesis, 10 ECTS (3.aut / 3.spr)
Faculty of Management