Opiskeluvalmiudet, 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Opiskeluvalmiudet

JKKYORP1 Orientoivat opinnot, 2 op (1.slk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk)
Johtamiskorkeakoulu