Julkisoikeuden tutkimusopinnot ja syventävä praktikum, 20 op

Osaamistavoitteet

Osakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan tieteellisesti julkisoikeudellisia ongelmia. Hänellä on julkisoikeuden pro gradu -tutkeilman laatimiseen tarvittavat teoreettiset ja metodiset valmiudet.

Lisätiedot

Vastuuopettaja: Professori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisoikeuden tutkimusopinnot ja syventävä praktikum

Johtamiskorkeakoulu