x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot, 35–55 op

Osaamistavoitteet

Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen sektorin instituutiotalouden periaatteet. Opiskelija ymmärtää verorahoitteisen talouden yleisen viitekehyksen ja eritasoisten toimijoiden väliset taloudelliset vuorovaikutussuhteet julkishallinnossa. Opiskelija tuntee julkisen hallinnon talousohjauksen syklin vaiheet: suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan prosessit sekä niihin liittyvät menettelytavat erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa tuottaa taloudellisen arvioinnin informaatiota sekä hyödyntää informaatiota osana julkisten toimintapolitiikkojen ja julkisorganisaatioiden ohjaus- ja johtamistehtävää. Hän tuntee valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin roolin julkisessa talousjohtamisessa.

Sisältö

Talousohjauksen suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan sykli muodostaa julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan moduulin keskeisen sisällön. Opinnot alkavat julkisen sektorin instituutioiden talouden peruskysymyksistä ja etenevät talouden suunnitteluun ja päätöksentekoon erityisesti talouden informaation näkökulmasta. Moduulissa perehdytään julkisen toiminnan valvonnan ja tarkastuksen näkökulmiin sekä tuloksellisuuden arviointiin.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: yliopisto-opettaja

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot

Julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan tähtäävää opiskelijaa suositellaan suoritettavan lisäksi opintojakso KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op.
Julkisen talousjohtamisen vaihtoehtoiset opintojaksot
Suoritettava 10–30 opintopistettä
Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan opiskelijan on suoritettava seuraavista vähintään kaksi opintojaksoa (10 op), joista toisen tulee olla kirjanpidon jakso.
Johtamiskorkeakoulu