Julkisoikeuden erikoistumisopinnot, 0–75 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy julkisoikeuden erityisalueiden keskeiseen sisältöön. Opintokokokonaisuuden suoritettuaan hänellä on valmiudet jatkaa julkisoikeuden opintosuunnan opintoja ja hän vahvistaa julkisoikeudellista asiantuntijuuttaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Julkisoikeuden erikoistumisopinnot

Suoritettava 25–85 opintopistettä
HALJUA24 European Union Law, 5 ECTS
HALJUA23 Kunnallisoikeus, 5 op
HALJUA25 Julkistalousoikeus, 5 op
HALJUA42 Human Rights Law, 5 op
JKKYOA11 Oikeus ja politiikka, 5 op
HALJUA61 Julkiset hankinnat, 5 op
HALJUA62 Ympäristöoikeus, 5 op
HALJUA64 Sosiaalioikeus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu