Specialising Studies in Administrative Sciences, 25 ECTS

Learning outcomes

Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedot yhteiskuntien hallintoihin ja niiden kansalaisten asemaan vaikuttavista voimista. Hänellä on valmiudet ymmärtää ja tutkia organisaatioita, niiden johtamista, henkilöstöä ja rakenteita osana yhteiskunnallisia hallintojärjestelmiä. Opiskelija osaa käsitteistää organisaatioiden perusfunktioita ja prosesseja tutkimuksellisiin asetelmiin. Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet tehdä kandidaatin tutkielma hallintotieteestä. Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suorittaa ja ymmärtää hallintotieteen syventäviä maisteriopintoja.

Belongs to following modules

Faculty of Management
expand all

Specialising Studies in Administrative Sciences

Faculty of Management