Julkisoikeuden runkokurssit, 0–15 op

Osaamistavoitteet

XXX

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Julkisoikeuden runkokurssit

HALJUA21 Hallinto-oikeus, 5 op
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu