x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vakuutus ja riskienhallinta, 30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeiset vapaaehtoisten ja lakisääteisten vakuutusten sekä riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja teoriat. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa aiemmin opittua teoriapohjaa käytäntöön case-tapausten avulla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vakuutus ja riskienhallinta

KATVRA12 Riskienhallinta, 5 op (1.klk)
KATVRA13 Sosiaalisten riskien hallinta, 5 op (1.klk)
KATVRA15 Riskienhallinta- ja vakuutuscaset, 5 op (3.slk)
KATVRA22 Henkilöriskien vakuuttaminen, 5 op (2.klk)
KATVRA23 Vahinkoriskien vakuuttaminen, 5 op (2.slk)
KATVRA24 Sijoitustoiminta, 5 op (2.slk)
Johtamiskorkeakoulu