x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Asiakaslähtöinen markkinointi, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Asiakaslähtöinen markkinointi -moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää menestyvän liiketoiminnan pohjautuvan asiakaslähtöiseen ajatteluun, jonka ytimenä on asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen. Opiskelija hallitsee moniulotteisen markkinoinnin keskeisen käsitteistön ja osaa soveltaa sitä erilaisissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Management
avaa kaikki

Asiakaslähtöinen markkinointi

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op.
KATMAA12 Markkinointiviestintä, 5 op
KATMAA13 Service Marketing, 5 ECTS
Faculty of Management