Opinto-oppaat 2018–2019
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vakuutus ja riskienhallinta, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeiset vapaaehtoisten ja lakisääteisten vakuutusten sekä riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja teoriat. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa aiemmin opittua teoriapohjaa käytäntöön case-tapausten avulla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Vakuutus ja riskienhallinta

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op.
KATVRA12 Riskienhallinta, 5 op
Johtamiskorkeakoulu