x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Vakuutus ja riskienhallinta, 25 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeiset vapaaehtoisten ja lakisääteisten vakuutusten sekä riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja teoriat. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa aiemmin opittua teoriapohjaa käytäntöön case-tapausten avulla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Management
avaa kaikki

Vakuutus ja riskienhallinta

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava 15 op.
KATVRA12 Riskienhallinta, 5 op
Faculty of Management