x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisimmät kansainvälisten suhteiden teoriat ja pääkoulukunnat sekä osaa soveltaa niihin liittyviä tutkimuksen tekemisen tapoja.

Tämän lisäksi opiskelijat tuntevat tarkemmin vähintään kahden kansainvälisen politiikan erityisteemaan teorioita sekä osaavat tarkastella kansainvälisen politiikan käytäntöjä omaksumistaan teoreettisista lähtökohdista.

Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot antavat opiskelijoille myös valmiuksia itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun, analysointiin sekä kandidaatin tutkielman kirjoittamiseen.

Sisältö

Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

Kokonaisuuden suorittaville pakollinen moduuli:
POLKVA10 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä

Vaihtoehtoiset moduulit (suoritettava vähintään kaksi moduulia):
POLKVA20 EU:n ulkosuhteet
POLKVA30 Maailmanpolitiikka
POLKVA40 Rauhan- ja konfliktintutkimus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opiskelijan on suoritettava kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot sekä politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari jos hän haluaa maisteriopintosuunnakseen kansainvälisen politiikan.

Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa myös enemmän kuin vaadittavat 30 opintopistettä kansainvälisen politiikan suuntaavia aineopintoja. Tällöin osa opinnoista luetaan valinnaisiksi opinnoiksi. Myös valtio-opin maisteriopintosuuntaan haluavat politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat opiskella kansainvälisen politiikan aineopintoja osaksi tutkintonsa valinnaisia opintoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot

Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot suorittava opiskelija valitsee moduulin Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä 10 op sekä vähintään kaksi muuta 10 opintopisteen laajuisena suoritettua moduulia kansainvälisen politiikan vaihtoehtoisista opinnoista.
Kansainvälisen politiikan vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Kansainvälisen politiikan vaihtoehtoiset opinnot suorittava opiskelija suorittaa vähintään kaksi 10 op:n laajuista moduulia seuraavista. Tämän lisäksi opiskelija voi suorittaa kansainvälisen politiikan vaihtoehtoisia opintoja osaksi tutkintonsa valinnaisia opintoja.
EU:n ulkosuhteet 10–15 op
Suoritettava 10–15 opintopistettä
Opiskelija suorittaa opintojakson POLKVA21 sekä toisen jaksoista POLKVA22 tai POLKVA23. Moduuli voidaan suorittaa 10-15 op laajuisena.
Maailmanpolitiikka 10–15 op
Suoritettava 2-3 opintojaksoa. Moduuli voidaan suorittaa 10-15 op laajuisena.
Rauhan- ja konfliktintutkimus 10–20 op
Opiskelija suorittaa opintojakson POLKVA41 sekä vähintään toisen moduulista valitsemansa opintojakson (POLKVA42 - POLKVA44). Opiskelija voi suorittaa moduulin myös laajana (15-20 op).
Johtamiskorkeakoulu