x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen syventävät runkokurssit, 35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti taloustieteen teorian ja metodologian ja osaa soveltaa sitä taloustieteellisessä tutkimuksessa ja keskustelussa.

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu taloustieteen syventävistä teoria- ja menetelmäkursseista.

Edellytykset

Edellytyksenä on, että vastaava kandidaattitason opintokokonaisuus on suoritettu.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustieteen professori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustieteen syventävät runkokurssit

KATTAS12 Ekonometrian jatkokurssi, 10 op
Johtamiskorkeakoulu