x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen syventävät sovelluskurssit, 10–40 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa taloustieteen teorian ja menetelmien käyttämiseen liittyvät edut ja rajoitteet ja osaa soveltaa niitä erilaisissa käytännöllisissä ja poikkitieteellisissä yhteyksissä.

Sisältö

Taloustieteen opintosuunnan suorittajan on suoritettava vähintään kaksi (10 op) taloustieteen erityisalojen syventävistä sovelluskursseista. Huomioon otetaan myös, jos kurssit on suoritettu valinnaisina opintoina osana JKK:n teemakokonaisuuksia.

Edellytykset

Taloustieteen syventävien sovellusopintojen opintojaksokohtaiset suositukset edeltävistä opinnoista on mainittu erikseen kunkin opintojakson kohdalla.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustieteen professori

Taloustieteen syventävien sovellusopintojen opintojaksokohtaiset suositukset edeltävistä opinnoista on mainittu erikseen kunkin opintojakson kohdalla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustieteen syventävät sovelluskurssit

Suoritettava 2–6 allaolevaa
Taloustieteen opintosuunnan suorittajan on suoritettava vähintään kaksi (10 op) alla luetelluista taloustieteen erityisalojen syventävistä kursseista. Huomioon otetaan myös, jos kurssit on suoritettu valinnaisina opintoina osana JKK:n teemakokonaisuuksia.
KATTAS36 Rahoitusekonometria, 5 op
Johtamiskorkeakoulu