x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma, 40 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on osoittanut tuntevansa taloustieteen teoriaa ja tutkimusmentelmiä ja osavansa tuottaa ja raportoida taloustieteellistä tutkimusta.

Sisältö

Taloustieteen pro gradu koostuu seminaarityöskentelystä, itsenäisestä tutkimustyöstä ja sen raportoinnista sekä tutkielman sisältöä koskevasta kypsyyskokeesta.

Edellytykset

Suositeltavaa on, että opiskelija on pro gradu -vaiheeseen tullessaan suorittanut ainakin opintokokonaisuuden Taloustieteen syventävät runkokurssit.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, professori

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma

Johtamiskorkeakoulu