x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelman opinnoissa hankkimaansa osaamista valinnaisilla opinnoilla. Valinnaisilla opinnoillaan opiskelija on kehittänyt osaamistaan haluamillaan teemoilla. Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen kartuttamisen opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Politiikan tutkimuksen kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot voivat sisältää esimerkiksi muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamia opintoja, politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman omia ylimääräisiä aineopintoja, vaihto-opintojaksolla suoritettuja opintoja, johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja ja niin edelleen. Kandidaatin tutkintoon ei voi sisällyttää syventävän tason opintojaksoja.

Johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia suorittaessaan opiskelijan tulee ottaa huomioon, että sama opintojakso voi sisältyä useaan eri moduuliin. Opintojakson voi kuitenkin käyttää tutkintoon vain kerran.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu