x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteeseen suuntaavat opinnot, 35–80 op

Osaamistavoitteet

Taloustieteeseen suuntaavat kandidaattiopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee taloustieteen teoreettisen ja empiirisen perusoppisisällön ja osaa käyttää sitä hyväkseen työelämän eri tehtävissä. Kandidaattiopinnot antavat pohjan taloustieteen opintosuunnan maisteriopintoihin.

Sisältö

Taloustieteeseen suuntaavat opinnot koostuvat taloustieteen teoria- ja menetelmäopinnoista (Laskennalliset valmiudet -opintokokonaisuus mukaan lukien) sekä taloustieteen soveltamiseen perehdyttävistä (ja osin monitieteisistä) sovellusopinnoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustieteeseen suuntaavat opinnot

Taloustieteen opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot moduulista Taloustieteen runkokurssit (25 op) ja vähintään kaksi opintojaksoa (10 op) kohdasta Taloustieteen sovelluskurssit. Huomioon otetaan myös, jos sovelluskurssit on suoritettu valinnaisina opintoina osana JKK:n teemakokonaisuuksia.
Taloustieteen runkokurssit 25 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (25 op).
KATTAA12A Mikrotalousteoria I, 5 op (2.slk)
KATTAA12B Mikrotalousteoria II, 5 op (2.slk)
KATTAA13A Makrotalousteoria I, 5 op (2.klk)
KATTAA13B Makrotalousteoria II, 5 op (2.klk)
KATTAA21 Ekonometria, 5 op (3.slk)
Taloustieteen sovelluskurssit 10–40 op
Suoritettava 2 allaolevaa
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat valitsevat vähintään kaksi (10 op) alla luetelluista opintojaksoista. Huomioon otetaan myös, jos kurssit on suoritettu valinnaisina opintoina osana JKK:n teemakokonaisuuksia.
KATTAA31 Julkistalous, 5 op
KATTAA32 Työn taloustiede, 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
Johtamiskorkeakoulu