x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen runkokurssit, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taloustieteen teoreettisen perusaineksen sekä ekonometrisen tutkimuksen perusmentelmät ja osaa käyttää niitä hyväkseen opinnoissa edetessään.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu talousteoriaa käsittelevistä opintojaksoista Mikrotalousteoria (10 op), Makrotalousteoria (10 op) sekä empiiristä taloustiedettä käsittelevästä opintojaksosta Ekonometria (5 op).

Edellytykset

On suositeltavaa, että Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman menetelmäopinnoista on suoritettuna taloustieteeseen suuntaaville opiskelijoille kuuluva opintokokonaisuus Laskennalliset valmiudet, tai siitä ainakin opintojaksot Taloustieteen matematiikka ja Tilastotieteen johdantokurssi.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, yliopistonlehtori

Taloustieteeseen suuntaavat opiskelijat suorittavat kokonaisuuden 25 opintopisteen laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustieteen runkokurssit

Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (25 op).
KATTAA12A Mikrotalousteoria I, 5 op (2.slk)
KATTAA12B Mikrotalousteoria II, 5 op (2.slk)
KATTAA13A Makrotalousteoria I, 5 op (2.klk)
KATTAA13B Makrotalousteoria II, 5 op (2.klk)
KATTAA21 Ekonometria, 5 op (3.slk)
Johtamiskorkeakoulu