x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Taloustieteen opintosuunnan syventävät opinnot, 85 ECTS

Osaamistavoitteet

Taloustieteen opintosuunnan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti taloustieteen keskeisen oppisisällön ja osaa käyttää sitä monipuolisesti hyväkseen työelämän eri tehtävissä. Opinnot antavat kelpoisuuden taloustieteen jatko-opintoihin ja ekonomistin ammattiin pätevöitymiseen.

Sisältö

Syventävät opinnot koostuvat taloustieteen teorian ja menetelmien jatkokursseista, syventävistä sovellusopinnoista sekä taloustieteen pro gradu -työstä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Taloustieteen opintosuunnan syventäviin opintoihin osallistuminen edellyttää, että kandidaattitasolla on suoritettu taloustieteeseen suuntaavat opinnot tai vastaavat taloustieteen opinnot muissa yliopistoissa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustieteen opintosuunnan syventävät opinnot

Suoritettava 3 allaolevaa
Suoritettava vähintään 85 op.
Taloustieteen syventävät sovelluskurssit 10–40 op
Suoritettava 2–6 allaolevaa
Taloustieteen opintosuunnan suorittajan on suoritettava vähintään kaksi (10 op) alla luetelluista taloustieteen erityisalojen syventävistä kursseista. Huomioon otetaan myös, jos kurssit on suoritettu valinnaisina opintoina osana JKK:n teemakokonaisuuksia.
Tilastotieteen opinnot 10– op
Suoritettava vähintään 10 op sisältäen jakson MTTTA13 Empiirinen projekti.
Faculty of Management