x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnan syventävät opinnot, 80–100 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnan syventävät opinnot

Suoritettava 2–3 allaolevaa
Suoritettava joko yritysjuridiikan tai vero-oikeuden suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot vähintään 80 op laajuisena.
Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot 40–60 op
Suoritettava 3 allaolevaa
Suoritettava vähintään 40 op.
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 20–40 op
Suoritettava 20–40 opintopistettä
Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja suoritettava yhteensä vähintään 20 op.
Sopimus- ja henkilöstöoikeus 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Rahoitusoikeus 0–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
Yrityksen markkinointioikeus 0–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
Muita syventäviä kauppatieteellisiä opintoja 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Opiskelija voi valita suoritettavat opintojaksot suuntautumisvaihtoehdon omien vaihtoehtoisten syventävien opintojen tai muiden kauppatieteiden tutkinto-ohjelman syventävien opintojen joukosta. Opintosuunnan omat syventävät opintojaksot luetaan osaksi yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdon syventävien opintojen kokonaismerkintää. Muiden opintosuuntien syventävät opintojaksot luetaan osaksi omia, erillisiä merkintöjänsä, mikäli kulloisenkin opintosuunnan opintoja on suoritettuna yhteensä vähintään kokonaismerkinnän minimilaajuus. Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdosta annettavaan kokonaismerkintään niitä ei sisällytetä.
Vero-oikeuden suuntautumisvaihtoehdon syventävät opinnot 40–45 op
Suoritettava 2 allaolevaa
Suoritettava kokonaan Vero-oikeudelliseen tutkimukseen valmistavat opinnot 10 op ja Yritysverotuksen ja kansainvälisen verotuksen opinnot vähintään 30 op laajuisena.
Johtamiskorkeakoulu