Hallintotieteiden kandidaattiseminaari ja -tutkielma, 10 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Hallintotieteiden kandidaattiseminaari ja -tutkielma

Suoritettava yksi allaolevista
Tutkielma suoritetaan sen opintosuunnan seminaarissa, johon opinto-oikeus on täsmennetty (pl. teemaseminaarit).
Johtamiskorkeakoulu