x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Asiakaslähtöinen markkinointi, 25 op

Osaamistavoitteet

Asiakaslähtöinen markkinointi -moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää menestyvän liiketoiminnan pohjautuvan asiakaslähtöiseen ajatteluun, jonka ytimenä on asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen. Opiskelija hallitsee moniulotteisen markkinoinnin keskeisen käsitteistön ja osaa soveltaa sitä erilaisissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: markkinointi, professori Hannu Kuusela

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Asiakaslähtöinen markkinointi

KATMAA12 Marketing Communications, 5 ECTS (1.klk)
KATMAA13 Service Marketing, 5 ECTS (2.slk)
KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (2.slk)
Johtamiskorkeakoulu