x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teollisuustalouden opintokokonaisuus, 20–31 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä tuotantotalouden ja tietojohtamisen keskeiset käsitteet sekä muodostaa perusnäkemyksen yritysten toiminnasta. Hän ymmärtää liiketoiminnan menestystekijöitä ja teknis-taloudellisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologian merkityksen liiketoiminnassa.

Sisältö

Tietojohtamisen opinnot ovat Tampereen teknillisen yliopiston tarjoamia opintojaksoja. Opintojaksojen tiedot löydät TTY:n opinto-oppaasta: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/index.html

Opintojaksoille ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta .

Suositellaan suoritettavaksi ensin opintojaksot Teknologia- ja innovaatiojohtaminen, Toiminnanohjaus, Projektinhallinta sekä Supply chain management. Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa valintansa mukaan teeman muita jaksoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojakso on suunnattu johtamiskorkeakoulun opiskelijoille, joista ensisijaisesti kauppatieteiden opiskelijoille. Opintojaksoille ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta. Lisätietoja kokonaisuuden suorittamisesta antaa johtamiskorkeakoulun opintopäällikkö.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Teollisuustalouden opintokokonaisuus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op. Opintojaksot ovat Tampereen teknillisen yliopiston järjestämiä ja suunnaattu johtamiskorkeakoulun, erityisesti kauppatieteiden opiskelijoille. Opintojaksoille ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa, katso tarkemmat ohjeet moduulin tiedoista.
JKKYTET2 Toiminnanohjaus, 4 op
JKKYTET3 Projektinhallinta, 4 op
JKKYTET5 Tuotantostrategia, 4 op
JKKYTET7 Laatujohtaminen, 3 op
Johtamiskorkeakoulu