x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojohtamisen opintokokonaisuus, 20–35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
· Ymmärtää tietointensiivisen liiketoiminnan ja tietointensiivisten prosessien keskeiset toimintaperiaatteet ja menestystekijät
· Osaa etsiä ja käyttää tietointensiiviseen liiketoimintaan liittyvää tietoa
· Osaa ryhmän jäsenenä toteuttaa tietointensiiviseen liiketoimintaan liittyvän tavoitteellisen toimeksiannon
· Ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian merkityksen ja keskeiset roolit tietointensiivisessä liiketoiminnassa

Sisältö

Tietojohtamisen opinnot ovat Tampereen teknillisen yliopiston tarjoamia opintojaksoja. Opintojaksojen tiedot löydät TTY:n opinto-oppaasta: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/index.html

Opintojaksolle ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa:
https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Teemakokonaisuus on suunnattu johtamiskorkeakoulun opiskelijoille, joista ensisijaisesti kauppatieteiden opiskelijoille sekä informaatiotieteiden yksikön tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman tietojärjestelmätieteeseen suuntautuville opiskelijoille. Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa.

Lisätietoja kokonaisuuden suorittamisesta antaa johtamiskorkeakoulun osalta opintopäällikkö Heli Tontti ja luonnontieteiden tiedekunnan osalta koordinaattori Kirsi Tuominen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Tietojohtamisen opintokokonaisuus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op. Opintojaksot ovat Tampereen teknillisen yliopiston järjestämiä ja suunnattu johtamiskorkeakoulun, erityisesti kauppatieteiden opiskelijoille. Opintojaksoille ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa, katso tarkemmat ohjeet moduulin tiedoista.
Johtamiskorkeakoulu