x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot, 20–50 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää valitsemistaan yritysjuridiikan erityisosa-alueista tarpeellisen liike-elämän oikeudellisten ulottuvuuksien ymmärtämiseksi ja oikeudellisten riskien hallitsemiseksi. Opiskelija selviää juridisesta päätöksenteosta ja ymmärtää juridisen tiedon soveltamisen merkityksen yrityksen käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

Moduulin vastuuopettaja on yritysjuridiikan yliopistonlehtori.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot

Suoritettava 20–50 opintopistettä
Yritysjuridiikkaan erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 20 op. Suositellaan suoritettavaksi ainakin yksi seuraavista profiilipoluista kokonaisuudessaan: sopimus- ja henkilöstöoikeus, rahoitusoikeus tai yrityksen markkinointioikeus. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi koostaa haluamansa vähintään 20 op laajuisen kokonaisuuden vapaasti eri profiilipolkujen opintojaksoista.
Sopimus- ja henkilöstöoikeus 0–20 op
KATYVA36 Liike- ja työsopimukset, 5 op (2.slk)
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Rahoitusoikeus 0–20 op
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA51 Tilintarkastusoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Yrityksen markkinointioikeus 0–20 op
KATYVA32 Markkina- ja immateriaalioikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA33 Kilpailuoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA38 International Business Law, 5 op (2.klk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Johtamiskorkeakoulu