x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkinen talousjohtaminen (avoin yliopisto-opetus), 5–25 op

Osaamistavoitteet

Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen sektorin instituutiotalouden periaatteet. Opiskelija ymmärtää verorahoitteisen talouden yleisen viitekehyksen ja eritasoisten toimijoiden väliset taloudelliset vuorovaikutussuhteet julkishallinnossa. Opiskelija tuntee julkisen hallinnon talousohjauksen syklin vaiheet: suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan prosessit sekä niihin liittyvät menettelytavat erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa tuottaa taloudellisen arvioinnin informaatiota sekä hyödyntää informaatiota osana julkisten toimintapolitiikkojen ja julkisorganisaatioiden ohjaus- ja johtamistehtävää. Hän tuntee valvonnan, tarkastuksen ja arvioinnin roolin julkisessa talousjohtamisessa.

Sisältö

Talousohjauksen suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan sykli muodostaa julkiseen talousjohtamiseen suuntaavan moduulin keskeisen sisällön. Opinnot alkavat julkisen sektorin instituutioiden talouden peruskysymyksistä ja etenevät talouden suunnitteluun ja päätöksentekoon erityisesti talouden informaation näkökulmasta. Moduulissa perehdytään julkisen toiminnan valvonnan ja tarkastuksen näkökulmiin sekä tuloksellisuuden arviointiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Katso tarkemmin julkisen talousjohtamisen opinnoista avoimessa yliopistossa: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Haku aineopintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/jkk.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkinen talousjohtaminen (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Johtamiskorkeakoulu