x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen markkinointioikeus, 0–20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisen markkina- ja immateriaalioikeudellisen sääntelyn sekä kilpailuoikeuden keskeiset kysymykset. Opiskelija ymmärtää niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla toimimisen mahdollisuudet, rajoitukset sekä riskit. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön liike-elämässä, esimerkiksi myynti- ja markkinointitehtävissä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen markkinointioikeus

KATYVA32 Markkina- ja immateriaalioikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA33 Kilpailuoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA38 International Business Law, 5 op (2.klk)
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi, 5 op (3.slk)
Johtamiskorkeakoulu