Julkisoikeuden runkokurssit, 15 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisoikeuden runkokurssit

HALJUA21 Hallinto-oikeus, 5 op
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu