x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen johtaminen (avoin yliopisto-opetus), 5–35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa yrityksen johtamisen keskeisimmät elementit. Opiskelija osaa analysoida liiketoiminnan johtamisen ja ihmisten johtamisen keskinäisiä vuorovaikutussuhteita, sekä tehdä tutkielman valitsemastaan teemasta moduulin ydinalueilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Katso tarkemmin yrityksen johtamisen opinnoista avoimessa yliopistossa: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Haku aineopintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/jkk.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen johtaminen (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
KATSTA12 Liiketoimintamallit, 5 op
KATVAA11 Business Ethics, 5 ECTS
JKKYVP11 Työhyvinvointi, 5 op
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi, 5 op
Johtamiskorkeakoulu