x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustiede (avoin yliopisto-opetus), 5–40 op

Osaamistavoitteet

Taloustieteeseen suuntaavat opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee taloustieteen teoreettisen ja empiirisen perusoppisisällön ja osaa käyttää sitä hyväkseen työelämän eri tehtävissä. Kandidaattiopinnot antavat pohjan taloustieteen opintosuunnan maisteriopintoihin.

Sisältö

Taloustieteeseen suuntaavat opinnot koostuvat taloustieteen teoria- ja menetelmäopinnoista (Laskennalliset valmiudet -opintokokonaisuus mukaan lukien) sekä taloustieteen soveltamiseen perehdyttävistä (ja osin monitieteisistä) sovellusopinnoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Katso tarkemmin taloustieteen opinnoista avoimessa yliopistossa: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Haku aineopintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/jkk.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustiede (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Taloustieteen runkokurssit 5–25 op
KATTAA21 Ekonometria, 5 op
KATTAA12A Mikrotalousteoria I, 5 op
KATTAA12B Mikrotalousteoria II, 5 op
KATTAA13A Makrotalousteoria I, 5 op
KATTAA13B Makrotalousteoria II, 5 op
Taloustieteen sovelluskurssit 5–10 op
KATTAA31 Julkistalous, 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
Johtamiskorkeakoulu