x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Muuttuva turvallisuus, 20–25 op

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys turvallisuuden monista eri puolista ja muutosprosesseista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla ja kyky soveltaa sitä turvallisuuskysymyksiin liittyvään tutkimukseen ja käytännön ongelmanratkaisuun.

Sisältö

Teemamoduli koostuu kansainvälisen politiikan, turvallisuushallinnon ja julkisoikeuden näkökulmista turvallisuuteen; väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos, turvallisuus, kansalaiset ja yhteiskunta sekä valvonta ja yksilön oikeudet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tutkinto-ohjelmansa aineopinnot suoritettuna ennen teemamodulin kuuluvien syventävien jaksoja HALTUS11 ja HALJUS12 suorittamista. Teemakokonaisuuden voi sisällyttää ainoastaan maisterintutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Lisätiedot

Teemakokonaisuuden vastuuopettaja: professori Sirpa Virta

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Muuttuva turvallisuus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Johtamiskorkeakoulu