x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden aineopintoja (avoin yliopisto-opetus)

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelijan kauppatieteellinen osaaminen laajenee kattamaan avainteoriat ja tutkimusmenetelmät. Opetus yhdistää teoreettisia näkökulmia käytännön haasteisiin. Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa käyttää oman koulutusalansa käsitteistöä ja menetelmiä sekä tarkastella talouden muutoksia ja niiden merkityksiä organisaatioiden kannalta.

Sisältö

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman aineopinnot koostuvat markkinoinnin, kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnnan, taloustieteen, yrityksen laskentatoimen, yrityksen johtamisen, vastuullisen liiketoiminnan sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden muodostamasta kokonaisuudesta. Opetus on ryhmitelty maisteriopintosuuntiin suuntaaviksi kokonaisuuksiksi sekä edelleen näiden sisällä laajoiksi ja sisällöllisesti yhtenäisiksi osaamiskokonaisuuksiksi. Opintokokonaisuudet rakentuvat viiden opintopisteen laajuisista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.

Lisätiedot

Katso tarkemmin kauppatieteiden opinnoista avoimessa yliopistossa: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Haku aineopintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Hakuohjeet: http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/

Yhteystiedot: http://www.uta.fi/jkk/avoinyliopisto/yhteystiedot.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kauppatieteiden aineopintoja (avoin yliopisto-opetus)

Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op opintosuunnan aineopintoja.
Asiakaslähtöinen markkinointi (avoin yliopisto-opetus) 5–15 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
KATMAA12 Markkinointiviestintä, 5 op
KATMAA13 Service Marketing, 5 op
Taloustiede (avoin yliopisto-opetus) 5–40 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Taloustieteen runkokurssit 5–25 op
KATTAA21 Ekonometria, 5 op
KATTAA12A Mikrotalousteoria I, 5 op
KATTAA12B Mikrotalousteoria II, 5 op
KATTAA13A Makrotalousteoria I, 5 op
KATTAA13B Makrotalousteoria II, 5 op
Taloustieteen sovelluskurssit 5–10 op
KATTAA31 Julkistalous, 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
Vakuutus ja riskienhallinta (avoin yliopisto-opetus) 5–20 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yrityksen johtaminen (avoin yliopisto-opetus) 5–35 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yrityksen laskentatoimi (avoin yliopisto-opetus) 5–30 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus (avoin yliopisto-opetus) 5–70 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
KATYVA21 Sopimusoikeus, 5 op
KATYVA23 Yhtiöoikeus, 5 op
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus, 5 op
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu