x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Palvelujen ja kaupan teemakokonaisuus, 20–50 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset perustiedot ja -taidot palvelujen ja kaupan alasta. Opiskelija ymmärtää palvelujen luonteen ja roolin nyky-yhteiskunnassa ja osaa arvioida palvelullistumisen merkityksiä ja mahdollisuuksia. Lisäksi opiskelijalle muodostuu ymmärrys kaupan alan haasteista ja osaamistarpeista sekä hän tunnistaa erilaisten kaupan konseptien perusvalinnat ja toimintalogiikat. Teemakokonaisuuden avulla opiskelija pystyy syventymään palvelujen ja kaupan alan monimuotoisiin työtehtäviin ja laventaa omaa osaamisprofiiliaan näillä aloilla.

Opintokokonaisuus toteutetaan Tampere3-yhteistyössä

Sisältö

Palvelujen ja kaupan alat ovat merkittäviä työllistäjiä Suomessa. Pelkästään kaupan alalla työskentelee melkein 300 000 työntekijää. Palveluvaltaistuvassa Suomessa aloille kytkeytyy myös merkittävää kansantaloudellista potentiaalia.
Palvelujen ja kaupan alojen osaamisvaatimuksiin kohdistuu kovia paineita. Tietointensiivisyys, digitalisaatio ja muuttuvat asiakastarpeet sekä globaali kilpailu muokkaavat toimialojen rakenteita. Palvelujen ja kaupan opintokokonaisuuden avulla vastataan tähän haasteeseen.

Tietoja kurssitarjonnasta: http://ra.fi/o8z2.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Teemakokonaisuus on suunnattu johtamiskorkeakoulun opiskelijoille, joista ensisijaisesti kauppatieteiden opiskelijoille. TTY:n ja TAMK:n opintojaksoille hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta ja ilmoittaudutaan ko. korkeakoulun ohjeiden mukaisesti. Ohjeet saat ristinnopiskelupalvelun kautta, kun haet opinto-oikeutta. Ristiinopiskelupalvelu: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta. Kun kokonaisuuteen tehdyt opinnot on suoritettu, voit hakea teemasta kokonaismerkinnän JKK:n tutkinto-ohjelmien sivuilla valmistuminen-nettisivun ohjeiden mukaisesti.

Myös muiden Tampere3-korkeakoulujen opiskelijat voivat suorittaa kokonaisuuden hakeutumalla opintojaksoille ristiinopiskelupalvelun kautta. Opintojaksot löytyvät järjestävän korkeakoulun ristiinopiskelutarjonnasta.

Muiden kuin TTY:n ja TAMK:n opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille JOOPAS-järjestelmän kautta osoitteessa https://haku.joopas.fi/. Hakemuksessa tulee mainita, että opintojaksot ovat osa Palvelujen ja kaupan teemakokonaisuutta.

Lisätietoja kokonaisuuden suorittamisesta antaa johtamiskorkeakoulun osalta kokonaisuuden vastuuhenkilö professori Hannu Saarijärvi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Palvelujen ja kaupan teemakokonaisuus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op. Osa opinnoista suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa.
KATMAA13 Service Marketing, 5 ECTS
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op
JKKYINA11 Demola-Project Work I, 5 ECTS
KATPAL29 Verkkokaupan perusteet, 5 op
Johtamiskorkeakoulu