x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden tohtorintutkinto, 240 op

Osaamistavoitteet

Jatkotutkintoon suoritettavilla jatko-opinnoilla pyritään varmistamaan perehtyneisyys omaan tutkimus- ja tieteenalaan sekä hankkimaan tieteellisen kirjoittamisen taito ja metodologiset ja tieteenteoreettiset valmiudet.

Jatko-opiskelija laatii yhteistyössä ohjaajansa ohjaussopimuksen, jossa sovitaan tohtorintutkintoon sisällytettävistä opinnoista sekä tohtoriopiskelijan ja ohjaajan vastuista ja velvollisuuksista.

Jatko-tutkintoon kuuluvia opintoja voidaan suorittaa oman oppiaineen, tieteenalayksikön tai Tampereen yliopiston tutkijakoulun järjestämänä. Tohtoriopintoja voidaan myöskin suorittaa muussa koti- tai ulkomaisessa yliopistossa. Suositeltavaa on, että ainakin osa jatko-opinnoista suoritetaan ulkomailla opiskelijavaihto-ohjelmissa tai muilla kansainvälisillä jatkokoulutuskursseilla.

Jatko-opintoja voi suorittaa ohjaajan kanssa sovittavin tavoin esimerkiksi kirjallisina töinä, tentteinä, osallistumalla sopiviin jatkokoulutustilaisuuksiin tai tutkijakoulutukseen ulkomailla tai laatimalla tieteellisiä julkaisuja tai konferenssipapereita. Tutkimustyön ohjaaja hyväksyy opintosuoritukset ja antaa niistä merkinnän suoritusrekisteriin.

Sisältö

Jatko-opinnot koostuvat vähintään 60 opintopisteen laajuisista 1) tutkimukseen orientoivista opinnoista, 2) tieteenteorian ja metodologian opinnoista, 3) substanssiopinnoista sekä 4) tohtoriopintoseminaarista. Tohtorin tutkintoon laaditaan väitöskirja, jota puolustetaan julkisesti. Lisensiaatin tutkintoon laaditaan lisensiaatintutkimus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kauppatieteiden tohtorintutkinto

DPJKKKC Substanssiopinnot 30 op
Ohjaajan kanssa erikseen sovittavia opintoja.
DPJKKK40 Substanssiopinnot, 1–30 op
DPJKKKS Jatkokoulutusseminaari 10 op
DPJKKKS Jatkokoulutusseminaari, 10 op
DPJKKKL Lisensiaatintutkimus 90 op
DPJKKKL Lisensiaatintutkimus, 90 op
DPJKKKV Väitöskirja 180 op
DPJKKKV Väitöskirja, 180 op
Johtamiskorkeakoulu