x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJKKKC Substanssiopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oman tieteenalansa keskeisemmän tutkimusperinteen ja osaa soveltaa sitä oman tutkimuksensa kannalta mielekkäällä tavalla. Hän osaa tehdä oikeat teoreettiset ja menetelmälliset valinnat sekä osaa liittää oman tutkimuksensa laajempaan tutkimusperinteeseen. Hän ymmärtää oman tutkimuksensa panoksen alan tieteellisessä kokonaisuudessa.

Sisältö

Substanssiopinnot voivat koostua johtamiskorkeakoulun tai yliopiston tutkijakoulun järjestämästä opetuksesta tai muista ohjaajan kanssa sovittavista substanssiopinnoista. Johtamiskorkeakoulu järjestää 1 -4 kertaa lukuvuodessa vaihtuvateemaisen 1-5 opintopisteen opintojakson.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Substanssiopinnot

Ohjaajan kanssa erikseen sovittavia opintoja.
DPJKKK40 Substanssiopinnot, 1–30 op
Johtamiskorkeakoulu