x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJKKHL Lisensiaatintutkimus, 90 op

Osaamistavoitteet

Lisensiaatintutkimus on ohjaajan kanssa sovitusta aiheesta laadittava tieteellinen tutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimuksen hyväksyttävyyden arvioi kaksi johtamiskorkeakoulun määräämää tarkastajaa. Lisäksi työ tarkastetaan oppiaineen jatkokoulutusseminaarissa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Lisensiaatintutkimus

DPJKKHL Lisensiaatintutkimus, 90 op
Johtamiskorkeakoulu