x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJKKPC Substanssiopinnot, 30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oman tieteenalansa keskeisemmän tutkimusperinteen ja osaa soveltaa sitä oman tutkimuksensa kannalta mielekkäällä tavalla. Hän osaa tehdä oikeat teoreettiset ja menetelmälliset valinnat sekä osaa liittää oman tutkimuksensa laajempaan tutkimusperinteeseen. Hän ymmärtää oman tutkimuksensa panoksen alan tieteellisessä kokonaisuudessa.

Sisältö

Substanssiopinnot voivat koostua johtamiskorkeakoulun tai yliopiston tutkijakoulun järjestämästä opetuksesta tai muista ohjaajan kanssa sovittavista substanssiopinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Substanssiopinnot

DPJKKP40 Substanssiopinnot, 1–30 op
Johtamiskorkeakoulu