Julkishallinnon sääntely, 5– op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkishallinnon sääntely

HALJUA25 Julkistalousoikeus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu