Julkisoikeuden runkokurssit, 15 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisoikeuden runkokurssit

Opinnot tulee aloittaa runkokursseilla
HALJUA21 Hallinto-oikeus, 5 op
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu