x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Uusiutuva energiajärjestelmä muuttuvassa yhteiskunnassa, 25–55 ECTS

Sisältö

Opintokokonaisuus antaa monitieteisen ja monitasoisen kokonaiskuvan energiajärjestelmästä ja siinä tapahtuvista transitioista yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa kansainvälinen ja kansallinen toimintaympäristö ovat nopeassa muutoksessa. Energiajärjestelmää tarkastellaan sekä tekniikan, talouden että politiikan näkökulmista käsin siten, että energiajärjestelmässä tapahtuvia muutoksista jäsennetään aina globaalilta makrotasolta kuluttaja-kansalaisiin saakka. Opintokokonaisuus käsittää kaikille pakollisen johdantokurssin ja yhdeksän vaihtoehtoista opintojaksoa, joissa tarkastellaan älykkäitä sähköverkkoja ja uusiutuvaa energiaa, sähkömarkkinoita, energiataloutta, rakennettua ympäristöä, ympäristöhallintaa, energiaturvallisuutta, kansainvälistä ja Suomen energiapolitiikkaa sekä kansalaisia energian kuluttajina.
Opintokokonaisuuden voivat suorittaa Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat. Koko opintokokonaisuuden suorittamiseen vaaditaan vähintään 25 opintopistettä, joista 10 opintopistettä on suorittava muun kuin oman korkeakoulun opetustarjonnasta. Opintokokonaisuus on kandidaattitasoinen. Tekniikan alaan liittyvien opintojaksojen suorittaminen edellyttää lukiotason matematiikan taitoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opetuspilotti on kandidaattitasoinen, eikä jaksojen suorittamisen edellytykseksi määritellä aiempia opintoja. Jaksojen suorittajilta ei edellytetä erityistä matemaattista osaamista tai yhteiskuntatieteellisten lähestymistapojen hallintaa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Management
Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet (Common Core Studies / JKK)
avaa kaikki

Uusiutuva energiajärjestelmä muuttuvassa yhteiskunnassa

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 25 opintopistettä, joista 10 opintopistettä on suorittava muun kuin oman korkeakoulun opetustarjonnasta.
POLYEP12 Kansalaisvaikuttaminen, 5 op
Faculty of Management