x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma (avoin yliopisto-opetus)

Osaamistavoitteet

Hallintotieteiden tarjolla olevat opintokokonaisuudet ovat suunniteltu siten, että ne antavat opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan sekä ymmärrystään hallinnosta ja yhteiskunnasta ja niiden rakentumiseen liittyvistä paikallisista, alueellisista ja globaaleista kysymyksistä.

Lisäksi opiskelijat osaavat hallintotieteitä opiskeltuaan arvioida kriittisesti muuttuvia yhteiskunnallisen toiminnan alueita ja tehtäviä sekä osaa analysoida erilaisten toimijoiden tavoitteita. Opinnoissa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja niiden ratkaisumalleja hallinnon, kehittämisen ja johtamisen näkökulmista.

Sisältö

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opinnot koostuu hallintotieteen, julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan järjestämästä opetuksesta.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot tutustuttavat opiskelijat hallintotieteellisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihin esimerkiksi ympäristön, talouden ja oikeuden näkökulmista. Aineopinnoissa opiskelijat laajentavat perusopinnoissaan saavuttamaansa ymmärrystä hallintotieteellisestä tieteenalasta. Opinnot käsittelevät hallintotieteen, julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan teemoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vuosittainen opetustarjonta päätetään erikseen kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Katso tarkemmin kauppatieteiden opinnoista avoimessa yliopistossa: https://www10.uta.fi/avoimentarjonta/

Haku perusopintokokonaisuuteen 25 op alkaa 15.8.2018.
Haku yksittäisille perus- ja aineopintojen opintojaksoille ennen opetuksen alkua avoimen yliopiston hakuaikoina. Eri jaksoissa haku päättyy eri aikoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma (avoin yliopisto-opetus)

Avoimen opiskelija voi hakeutua perusopintojen opintokokonaisuuteen tai yksittäisille perus- ja aineopintojen jaksoille. Yksittäisiä opintojaksoja suoritettaessa tulee huomioida mahdolliset pakolliset ja suositeltavat edeltävät opinnot.
Hallintotieteiden perusopinnot (avoin yliopisto-opetus) 5–25 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Hallintotieteiden aineopintoja (avoin yliopisto-opetus)
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op opintosuunnan aineopintoja.
Julkisoikeus (avoin yliopisto-opetus) 5–70 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op
Julkisoikeuden runkokurssit 15 op
Opinnot tulee aloittaa runkokursseilla
HALJUA21 Hallinto-oikeus, 5 op
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus, 5 op
Julkisoikeuden erikoistumisopinnot 0–50 op
Valittavissa kiinnostuksen mukaan
Muut opinnot 0–5 op
Valittavissa kiinnostuksen mukaan
Hallintotiede (avoin yliopisto-opetus) 5–20 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Ympäristöpolitiikka ja aluetiede (avoin yliopisto-opetus) 5–20 op
Saadakseen kokonaismerkinnän tulee suorittaa vähintään 15 op.
Johtamiskorkeakoulu