x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Myynnin johtaminen ja kehittäminen, 20–28 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää ammattitaitoisen myynnin merkityksen sekä yrityksen kasvun että kannattavuuden turvaamisessa. Opiskelija hallitsee myyntiprosesseihin liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä myynnin kehittämiseen liittyvissä käytännön tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiakasarvon merkityksen ja osaa soveltaa tietämystään myyntiargumenttien rakentamisessa niin neuvotteluprosessissa kuin myös myyntimateriaalin rakentamisessa Lisäksi opiskelija tuntee myynnin kehittämiseen, johtamiseen ja mittaamiseen liittyviä ajankohtaisia trendejä sekä tietää keskeiset tavat kehittää omaa ja organisaationsa myyntiosaamista.

Sisältö

Myynnin opintokokonaisuus on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää myyntiin ja myyntityön johtamiseen liittyviä valmiuksiaan. Johdantokurssilla käydään läpi myyntiin liittyvät peruskäsitteet ja ajankohtaiset trendit sekä annetaan perustyökalut tunnistaa tarpeet oman myyntiosaamisen kehittämiseen. Tämän jälkeen opiskelija voi opintojaksoja yhdistelemällä rakentaa omasta näkökulmastaan tarkoituksenmukaisen opintokokonaisuuden.

Myyntiosaaminen on keskeinen taito työelämässä. Myynti tarjoaa mielenkiintoisia uramahdollisuuksia ja yllättävän iso osa ammattilaisista työskenteleekin jossain uransa vaiheessa myynnin tehtävissä. Lisäksi erilaisissa kehitystehtävissä usein kyse on omien ajatusten argumentoinnista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää liiketoiminnan perusteiden hallintaa. Esitiedot voi saavuttaa korkeakoulusta riippuen esimerkiksi seuraavilla: Teollisuustalouden perusteet (TTY), Liiketoimintaosaamisen perusteet (TAMK) tai Markkinoinnin perusteet (TAY).

Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan pakollisella myyntiosaamisen tai Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen -opintojaksolla, jotka johdattelevat opintokokonaisuuteen, sen sisältöihin ja suoritustapoihin. Tämän jälkeen opiskelija voi rakentaa tarjonnan pohjalta omien uranäkökulmien kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden ja suorittaa opintojaksoja joustavasti oman aikataulun mukaisesti.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kesken.
Opintokokonaisuuden vastuuopettajat korkeakouluittain: Jouni Lyly-Yrjänäinen (TTY), Pia Hautamäki (TAMK) ja Hannu Saarijärvi (TAY)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Myynnin johtaminen ja kehittäminen

Kaikkien kokonaisuutta suorittavien on suoritettava opintojakso MYJK01 Myyntiosaaminen tai JKKYMYJK05 Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen. Kokonaisuuden voi täydentää valitsemalla muista opintojaksoista vapaasti. Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
Johtamiskorkeakoulu