x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Core Courses of Economics, 5–25 ECTS

Learning outcomes

Opiskelija tuntee taloustieteen teoreettisen perusaineksen sekä ekonometrisen tutkimuksen perusmentelmät ja osaa käyttää niitä hyväkseen opinnoissa edetessään.

Content

Kokonaisuus koostuu talousteoriaa käsittelevistä opintojaksoista Mikrotalousteoria (10 op), Makrotalousteoria (10 op) sekä empiiristä taloustiedettä käsittelevästä opintojaksosta Ekonometria (5 op).

Belongs to following modules

Faculty of Management
expand all

Core Courses of Economics

KATTAA21 Econometrics, 5 ECTS
KATTAA12A Microeconomics I, 5 ECTS
KATTAA12B Microeconomics II, 5 ECTS
KATTAA13A Macroeconomics I, 5 ECTS
KATTAA13B Macroeconomics II, 5 ECTS
Faculty of Management